กิจกรรมนิเทศ

การอบรมหลักสูตร Boot Camp Turbo สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โพสต์3 ก.พ. 2563 00:48โดยปราใส สุทธิกรณ์

การอบรมหลักสูตร Boot Camp Turbo สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จัดอบรมหลักสูตร Boot Camp Turbo รุ่นที่2 (คุรุพัฒนา รับรองหลักสูตรและนับชั่วโมงในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ) วันที่12-13 ม.ค.2563 สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับป .6 ของโรงเรียนในสังกัด (boot camp /O-NET / เทคนิคการสอน เกม / เพลง ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

เอกสารรวบรวมคำสั่ง ประกาศ หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการปรับหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2560)

โพสต์15 ต.ค. 2562 09:55โดยปราใส สุทธิกรณ์   [ อัปเดต 15 ต.ค. 2562 09:57 ]

เอกสารรวบรวมคำสั่ง ประกาศ หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการปรับหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2560)  รวบรวมโดย ศน.ปราใส สุทธิกรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

  คลิกตรงนี้  https://drive.google.com/open?id=1cb0sFMaWc1NfzqmzQwa3mHlvl11Lr_7j


ฺBest Practice การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

โพสต์15 ต.ค. 2562 09:38โดยปราใส สุทธิกรณ์   [ อัปเดต 15 ต.ค. 2562 09:48 ]

Best Practice การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแนวทาง Active Learning ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โพสต์18 มิ.ย. 2561 04:24โดยปราใส สุทธิกรณ์   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2561 04:26 ]

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแนวทาง Active Learning ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
  http://gg.gg/ssk3eng (คลิกที่นี่คะ)

เกียรติบัตรและภาพถ่ายการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวทาง Active Learning ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยใช้กระบวนการ PLC

โพสต์3 ก.ย. 2560 21:29โดยปราใส สุทธิกรณ์   [ อัปเดต 9 ก.ย. 2560 05:51 ]

(
Boot Camp Expansion) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 
http://gg.gg/5up4o คลิกเกียรติบัตรและภาพถ่ายที่นี่คะ


1-5 of 5