กิจกรรมนิเทศ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแนวทาง Active Learning ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โพสต์18 มิ.ย. 2561 04:24โดยปราใส สุทธิกรณ์   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2561 04:26 ]

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแนวทาง Active Learning ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
  http://gg.gg/ssk3eng (คลิกที่นี่คะ)

เกียรติบัตรและภาพถ่ายการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวทาง Active Learning ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยใช้กระบวนการ PLC

โพสต์3 ก.ย. 2560 21:29โดยปราใส สุทธิกรณ์   [ อัปเดต 9 ก.ย. 2560 05:51 ]

(
Boot Camp Expansion) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 
http://gg.gg/5up4o คลิกเกียรติบัตรและภาพถ่ายที่นี่คะ


1-2 of 2