เกียรติบัตรและภาพถ่ายการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวทาง Active Learning ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยใช้กระบวนการ PLC

โพสต์3 ก.ย. 2560 21:29โดยปราใส สุทธิกรณ์   [ อัปเดต 9 ก.ย. 2560 05:51 ]
(
Boot Camp Expansion) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 
http://gg.gg/5up4o คลิกเกียรติบัตรและภาพถ่ายที่นี่คะ


Comments