กิจกรรมล่าสุดของไซต์

21 ต.ค. 2562 03:54 ปราใส สุทธิกรณ์ แก้ไข หน้าแรก
21 ต.ค. 2562 03:52 ปราใส สุทธิกรณ์ แก้ไข ข้อมสารสนเทศครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาหลักสูตรBoot Camp Turbo
15 ต.ค. 2562 11:22 ปราใส สุทธิกรณ์ แนบ 5904C09A-7CB8-46AE-97B8-A1206EB9C22A.jpeg กับ หน้าแรก
15 ต.ค. 2562 11:22 ปราใส สุทธิกรณ์ แนบ E293E450-5270-4249-8242-38BBD126BB26.jpeg กับ หน้าแรก
15 ต.ค. 2562 11:22 ปราใส สุทธิกรณ์ แนบ 8F6FF27B-DCC0-4E23-8356-C0C807C60E00.jpeg กับ หน้าแรก
15 ต.ค. 2562 11:21 ปราใส สุทธิกรณ์ แนบ 5AF1C4DB-1A79-488A-B243-F07A48802D7F.jpeg กับ หน้าแรก
15 ต.ค. 2562 11:19 ปราใส สุทธิกรณ์ แนบ 3B3F05CE-DDE2-4CC5-B437-9A3AE88F843D.jpeg กับ หน้าแรก
15 ต.ค. 2562 11:19 ปราใส สุทธิกรณ์ แนบ 00FAF569-8E33-4912-908F-C778A02C6FE9.jpeg กับ หน้าแรก
15 ต.ค. 2562 11:19 ปราใส สุทธิกรณ์ แนบ 0202A484-5C8B-45CF-850F-3A013B5127C2.jpeg กับ หน้าแรก
15 ต.ค. 2562 11:19 ปราใส สุทธิกรณ์ แนบ AB82F347-6B33-4141-9952-97882B576641.jpeg กับ หน้าแรก
15 ต.ค. 2562 11:19 ปราใส สุทธิกรณ์ แนบ AFDF0081-ED2C-4247-B32F-D50A91593E4F.jpeg กับ หน้าแรก
15 ต.ค. 2562 11:18 ปราใส สุทธิกรณ์ แนบ 0C455B36-9E15-4499-AFD4-8E123129AB93.jpeg กับ หน้าแรก
15 ต.ค. 2562 11:18 ปราใส สุทธิกรณ์ แนบ F4F4418F-9D3F-4301-9C1A-3EF4D035FA08.jpeg กับ หน้าแรก
15 ต.ค. 2562 11:18 ปราใส สุทธิกรณ์ แนบ C99E0047-409D-40CD-B765-AB490C095231.jpeg กับ หน้าแรก
15 ต.ค. 2562 09:57 ปราใส สุทธิกรณ์ แก้ไข เอกสารรวบรวมคำสั่ง ประกาศ หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการปรับหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2560)
15 ต.ค. 2562 09:57 ปราใส สุทธิกรณ์ แก้ไข เอกสารรวบรวมคำสั่ง ประกาศ หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการปรับหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2560)
15 ต.ค. 2562 09:55 ปราใส สุทธิกรณ์ แนบ 71896445_2954736098085396_3702645783523229696_n.jpg กับ เอกสารรวบรวมคำสั่ง ประกาศ หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการปรับหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2560)
15 ต.ค. 2562 09:55 ปราใส สุทธิกรณ์ สร้าง เอกสารรวบรวมคำสั่ง ประกาศ หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการปรับหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2560)
15 ต.ค. 2562 09:48 ปราใส สุทธิกรณ์ แก้ไข ฺBest Practice การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
15 ต.ค. 2562 09:47 ปราใส สุทธิกรณ์ อัปเดต 49021050_2714582828767392_2054287736759648256_n.jpg
15 ต.ค. 2562 09:42 ปราใส สุทธิกรณ์ นำออกไฟล์แนบ 49345088_2714582885434053_6203071384139071488_n.jpg จาก ฺBest Practice การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
18 มิ.ย. 2561 04:26 ปราใส สุทธิกรณ์ แก้ไข การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแนวทาง Active Learning ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
18 มิ.ย. 2561 04:26 ปราใส สุทธิกรณ์ แนบ ภาพหน้าจอ 2561-06-18 เวลา 18.25.42.png กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแนวทาง Active Learning ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
18 มิ.ย. 2561 04:24 ปราใส สุทธิกรณ์ สร้าง การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแนวทาง Active Learning ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
9 ก.ย. 2560 05:51 ปราใส สุทธิกรณ์ แก้ไข เกียรติบัตรและภาพถ่ายการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวทาง Active Learning ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยใช้กระบวนการ PLC

เก่ากว่า | ใหม่กว่า