กิจกรรมล่าสุดของไซต์

3 ก.พ. 2563 00:48 ปราใส สุทธิกรณ์ แนบ 82877062_3061616050730733_9056158136703909888_n.jpg กับ การอบรมหลักสูตร Boot Camp Turbo สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต 3
3 ก.พ. 2563 00:48 ปราใส สุทธิกรณ์ แนบ 82451043_3061616024064069_8043087372914524160_n.jpg กับ การอบรมหลักสูตร Boot Camp Turbo สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต 3
3 ก.พ. 2563 00:48 ปราใส สุทธิกรณ์ แนบ 82241716_3061616177397387_4067809808609181696_n.jpg กับ การอบรมหลักสูตร Boot Camp Turbo สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต 3
3 ก.พ. 2563 00:48 ปราใส สุทธิกรณ์ แนบ 82093375_3062841647274840_1864040910547845120_n.jpg กับ การอบรมหลักสูตร Boot Camp Turbo สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต 3
3 ก.พ. 2563 00:48 ปราใส สุทธิกรณ์ แนบ 82029743_3062822770610061_4729112460114526208_n.jpg กับ การอบรมหลักสูตร Boot Camp Turbo สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต 3
3 ก.พ. 2563 00:48 ปราใส สุทธิกรณ์ แนบ 81949180_3062743313951340_5985566951710130176_n.jpg กับ การอบรมหลักสูตร Boot Camp Turbo สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต 3
3 ก.พ. 2563 00:48 ปราใส สุทธิกรณ์ แนบ 81800790_3060858540806484_4824772024725405696_n.jpg กับ การอบรมหลักสูตร Boot Camp Turbo สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต 3
3 ก.พ. 2563 00:48 ปราใส สุทธิกรณ์ แนบ 81786496_3061941627364842_4898750057555165184_n.jpg กับ การอบรมหลักสูตร Boot Camp Turbo สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต 3
3 ก.พ. 2563 00:48 ปราใส สุทธิกรณ์ สร้าง การอบรมหลักสูตร Boot Camp Turbo สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต 3
21 ต.ค. 2562 03:54 ปราใส สุทธิกรณ์ แก้ไข หน้าแรก
21 ต.ค. 2562 03:52 ปราใส สุทธิกรณ์ แก้ไข ข้อมสารสนเทศครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาหลักสูตรBoot Camp Turbo
15 ต.ค. 2562 11:22 ปราใส สุทธิกรณ์ แนบ 5904C09A-7CB8-46AE-97B8-A1206EB9C22A.jpeg กับ หน้าแรก
15 ต.ค. 2562 11:22 ปราใส สุทธิกรณ์ แนบ E293E450-5270-4249-8242-38BBD126BB26.jpeg กับ หน้าแรก
15 ต.ค. 2562 11:22 ปราใส สุทธิกรณ์ แนบ 8F6FF27B-DCC0-4E23-8356-C0C807C60E00.jpeg กับ หน้าแรก
15 ต.ค. 2562 11:21 ปราใส สุทธิกรณ์ แนบ 5AF1C4DB-1A79-488A-B243-F07A48802D7F.jpeg กับ หน้าแรก
15 ต.ค. 2562 11:19 ปราใส สุทธิกรณ์ แนบ 3B3F05CE-DDE2-4CC5-B437-9A3AE88F843D.jpeg กับ หน้าแรก
15 ต.ค. 2562 11:19 ปราใส สุทธิกรณ์ แนบ 00FAF569-8E33-4912-908F-C778A02C6FE9.jpeg กับ หน้าแรก
15 ต.ค. 2562 11:19 ปราใส สุทธิกรณ์ แนบ 0202A484-5C8B-45CF-850F-3A013B5127C2.jpeg กับ หน้าแรก
15 ต.ค. 2562 11:19 ปราใส สุทธิกรณ์ แนบ AB82F347-6B33-4141-9952-97882B576641.jpeg กับ หน้าแรก
15 ต.ค. 2562 11:19 ปราใส สุทธิกรณ์ แนบ AFDF0081-ED2C-4247-B32F-D50A91593E4F.jpeg กับ หน้าแรก
15 ต.ค. 2562 11:18 ปราใส สุทธิกรณ์ แนบ 0C455B36-9E15-4499-AFD4-8E123129AB93.jpeg กับ หน้าแรก
15 ต.ค. 2562 11:18 ปราใส สุทธิกรณ์ แนบ F4F4418F-9D3F-4301-9C1A-3EF4D035FA08.jpeg กับ หน้าแรก
15 ต.ค. 2562 11:18 ปราใส สุทธิกรณ์ แนบ C99E0047-409D-40CD-B765-AB490C095231.jpeg กับ หน้าแรก
15 ต.ค. 2562 09:57 ปราใส สุทธิกรณ์ แก้ไข เอกสารรวบรวมคำสั่ง ประกาศ หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการปรับหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2560)
15 ต.ค. 2562 09:57 ปราใส สุทธิกรณ์ แก้ไข เอกสารรวบรวมคำสั่ง ประกาศ หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการปรับหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2560)

เก่ากว่า | ใหม่กว่า