กิจกรรมล่าสุดของไซต์

18 มิ.ย. 2561 04:26 ปราใส สุทธิกรณ์ แก้ไข การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแนวทาง Active Learning ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
18 มิ.ย. 2561 04:26 ปราใส สุทธิกรณ์ แนบ ภาพหน้าจอ 2561-06-18 เวลา 18.25.42.png กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแนวทาง Active Learning ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
18 มิ.ย. 2561 04:24 ปราใส สุทธิกรณ์ สร้าง การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแนวทาง Active Learning ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
9 ก.ย. 2560 05:51 ปราใส สุทธิกรณ์ แก้ไข เกียรติบัตรและภาพถ่ายการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวทาง Active Learning ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยใช้กระบวนการ PLC
3 ก.ย. 2560 23:28 ปราใส สุทธิกรณ์ แก้ไข การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวทาง Active Learning ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยใช้กระบวนการ PLC
3 ก.ย. 2560 21:47 ปราใส สุทธิกรณ์ แก้ไข การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวทาง Active Learning ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยใช้กระบวนการ PLC
3 ก.ย. 2560 21:46 ปราใส สุทธิกรณ์ แนบ kt.jpg กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวทาง Active Learning ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยใช้กระบวนการ PLC
3 ก.ย. 2560 21:45 ปราใส สุทธิกรณ์ ลบ การขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
3 ก.ย. 2560 21:45 ปราใส สุทธิกรณ์ ลบ การพัฒนา ICT เพื่อการนิเทศ
3 ก.ย. 2560 21:45 ปราใส สุทธิกรณ์ ลบ การขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2559
3 ก.ย. 2560 21:44 ปราใส สุทธิกรณ์ ลบ คู่มือลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
3 ก.ย. 2560 21:44 ปราใส สุทธิกรณ์ นำออกไฟล์แนบ แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ม1-3.pdf จาก คู่มือลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
3 ก.ย. 2560 21:44 ปราใส สุทธิกรณ์ นำออกไฟล์แนบ แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ป4-6.pdf จาก คู่มือลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
3 ก.ย. 2560 21:44 ปราใส สุทธิกรณ์ นำออกไฟล์แนบ คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้.pdf จาก คู่มือลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
3 ก.ย. 2560 21:44 ปราใส สุทธิกรณ์ นำออกไฟล์แนบ แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ป1-3.pdf จาก คู่มือลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
3 ก.ย. 2560 21:44 ปราใส สุทธิกรณ์ ลบ เอกสารงานแนะแนว
3 ก.ย. 2560 21:43 ปราใส สุทธิกรณ์ ลบ ตัวอย่าง Best Practice กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4H โรงเรียนบ้านบัลลังก์
3 ก.ย. 2560 21:43 ปราใส สุทธิกรณ์ ลบ ไม่มีชื่อ
3 ก.ย. 2560 21:41 ปราใส สุทธิกรณ์ แก้ไข ไม่มีชื่อ
3 ก.ย. 2560 21:36 ปราใส สุทธิกรณ์ แก้ไข การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวทาง Active Learning ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยใช้กระบวนการ PLC
3 ก.ย. 2560 21:33 ปราใส สุทธิกรณ์ แก้ไข การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวทาง Active Learning ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยใช้กระบวนการ PLC
3 ก.ย. 2560 21:32 ปราใส สุทธิกรณ์ นำออกไฟล์แนบ Program.zip จาก เอกสารงานแนะแนว
3 ก.ย. 2560 21:29 ปราใส สุทธิกรณ์ สร้าง การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวทาง Active Learning ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยใช้กระบวนการ PLC
5 ก.ค. 2559 21:45 ปราใส สุทธิกรณ์ แก้ไข หน้าแรก
5 ก.ค. 2559 21:35 ปราใส สุทธิกรณ์ สร้าง การขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2559

เก่ากว่า | ใหม่กว่า