กิจกรรมล่าสุดของไซต์

15 ต.ค. 2562 09:55 ปราใส สุทธิกรณ์ แนบ 71896445_2954736098085396_3702645783523229696_n.jpg กับ เอกสารรวบรวมคำสั่ง ประกาศ หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการปรับหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2560)
15 ต.ค. 2562 09:55 ปราใส สุทธิกรณ์ สร้าง เอกสารรวบรวมคำสั่ง ประกาศ หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการปรับหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2560)
15 ต.ค. 2562 09:48 ปราใส สุทธิกรณ์ แก้ไข ฺBest Practice การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
15 ต.ค. 2562 09:47 ปราใส สุทธิกรณ์ อัปเดต 49021050_2714582828767392_2054287736759648256_n.jpg
15 ต.ค. 2562 09:42 ปราใส สุทธิกรณ์ นำออกไฟล์แนบ 49345088_2714582885434053_6203071384139071488_n.jpg จาก ฺBest Practice การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
18 มิ.ย. 2561 04:26 ปราใส สุทธิกรณ์ แก้ไข การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแนวทาง Active Learning ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
18 มิ.ย. 2561 04:26 ปราใส สุทธิกรณ์ แนบ ภาพหน้าจอ 2561-06-18 เวลา 18.25.42.png กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแนวทาง Active Learning ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
18 มิ.ย. 2561 04:24 ปราใส สุทธิกรณ์ สร้าง การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแนวทาง Active Learning ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
9 ก.ย. 2560 05:51 ปราใส สุทธิกรณ์ แก้ไข เกียรติบัตรและภาพถ่ายการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวทาง Active Learning ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยใช้กระบวนการ PLC
3 ก.ย. 2560 23:28 ปราใส สุทธิกรณ์ แก้ไข การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวทาง Active Learning ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยใช้กระบวนการ PLC
3 ก.ย. 2560 21:47 ปราใส สุทธิกรณ์ แก้ไข การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวทาง Active Learning ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยใช้กระบวนการ PLC
3 ก.ย. 2560 21:46 ปราใส สุทธิกรณ์ แนบ kt.jpg กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวทาง Active Learning ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยใช้กระบวนการ PLC
3 ก.ย. 2560 21:45 ปราใส สุทธิกรณ์ ลบ การขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
3 ก.ย. 2560 21:45 ปราใส สุทธิกรณ์ ลบ การพัฒนา ICT เพื่อการนิเทศ
3 ก.ย. 2560 21:45 ปราใส สุทธิกรณ์ ลบ การขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2559
3 ก.ย. 2560 21:44 ปราใส สุทธิกรณ์ ลบ คู่มือลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
3 ก.ย. 2560 21:44 ปราใส สุทธิกรณ์ นำออกไฟล์แนบ แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ม1-3.pdf จาก คู่มือลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
3 ก.ย. 2560 21:44 ปราใส สุทธิกรณ์ นำออกไฟล์แนบ แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ป4-6.pdf จาก คู่มือลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
3 ก.ย. 2560 21:44 ปราใส สุทธิกรณ์ นำออกไฟล์แนบ คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้.pdf จาก คู่มือลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
3 ก.ย. 2560 21:44 ปราใส สุทธิกรณ์ นำออกไฟล์แนบ แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ป1-3.pdf จาก คู่มือลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
3 ก.ย. 2560 21:44 ปราใส สุทธิกรณ์ ลบ เอกสารงานแนะแนว
3 ก.ย. 2560 21:43 ปราใส สุทธิกรณ์ ลบ ตัวอย่าง Best Practice กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4H โรงเรียนบ้านบัลลังก์
3 ก.ย. 2560 21:43 ปราใส สุทธิกรณ์ ลบ ไม่มีชื่อ
3 ก.ย. 2560 21:41 ปราใส สุทธิกรณ์ แก้ไข ไม่มีชื่อ
3 ก.ย. 2560 21:36 ปราใส สุทธิกรณ์ แก้ไข การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวทาง Active Learning ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยใช้กระบวนการ PLC