การอบรมหลักสูตร Boot Camp Turbo สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต 3

วันที่โพสต์: Feb 03, 2020 8:48:7 AM

การอบรมหลักสูตร Boot Camp Turbo สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต 3

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จัดอบรมหลักสูตร Boot Camp Turbo รุ่นที่2 (คุรุพัฒนา รับรองหลักสูตรและนับชั่วโมงในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ) วันที่12-13 ม.ค.2563 สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับป .6 ของโรงเรียนในสังกัด (boot camp /O-NET / เทคนิคการสอน เกม / เพลง ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3