เกียรติบัตรและภาพถ่ายการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวทาง Active Learning ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยใช้กระบวนการ PLC

วันที่โพสต์: Sep 04, 2017 4:29:38 AM

(Boot Camp Expansion) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

http://gg.gg/5up4o คลิกเกียรติบัตรและภาพถ่ายที่นี่คะ