เอกสารรวบรวมคำสั่ง ประกาศ หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการปรับหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2560)

วันที่โพสต์: Oct 15, 2019 4:55:23 PM

เอกสารรวบรวมคำสั่ง ประกาศ หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการปรับหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2560) รวบรวมโดย ศน.ปราใส สุทธิกรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

คลิกตรงนี้ https://drive.google.com/open?id=1cb0sFMaWc1NfzqmzQwa3mHlvl11Lr_7j